Zarządzanie sprzętem kontrolno-pomiarowym


24 października, 2022

Blog Image Header

Nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową jest jednym z nieodzownych elementów zapewniania jakości procesów wytwarzania. Ze względu na szereg norm i wymogów, które wspomniany nadzór musi spełniać, temat ten bywa często przedmiotem wątpliwości. Wymogiem norm, które zawierają wymagania dla systemów zarządzania jakością, m.in. ISO 9001, jest zapewnienie kontroli sprzętu wykorzystywanego w produkcji. Błędy wskazań sprzętu pomiarowego mogą prowadzić do opóźnień w produkcji oraz dostawie, a także reklamacji wytwarzanych produktów i utraty reputacji. Skuteczny system do zarządzania wyposażeniem to taki, który zapewnia, że dane przyrządy są odpowiednie do przypisanych im zastosowań. Co to oznacza w praktyce? Zapewnienie właściwych środków kontrolno-pomiarowych do wyznaczonych procesów produkcyjnych jest niezbędne, aby ich właściwości metrologiczne były zgodne z wymaganiami. Co zrobić, aby usprawnić nadzór nad sprzętem?

Przede wszystkim, pomyśleć o wdrożeniu dedykowanego systemu, który nie tylko przyczyni się od uzyskania certyfikatu ISO 9001, ale także ułatwi oraz uporządkuje procesy związane z zarządzaniem jakością. Jeśli Twoja organizacja nadal bazuje na przestarzałych arkuszach kalkulacyjnych lub, co gorsza, papierowej dokumentacji, warto rozważyć implementację takiego rozwiązania jak oferowana przez nas aplikacja webowa NEOGAGE. Jakie zalety niesie ze sobą wdrożenie aplikacji NEOGAGE?

łatwy dostęp do bazy z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową pełna synchronizacja danych oraz możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie szybkie wyszukiwanie sprzętu, lokalizacji oraz pracowników za pomocą numeru identyfikacyjnego wyeliminowanie problemu używania nieskalibrowanych przyrządów pomiarowych pełna kontrola poniesionych kosztów oraz terminowości działań

Jakie czynności nadzorowania urządzeń kontrolno-pomiarowych można rejestrować w NEOGAGE?

  • kalibracja
  • legalizacja
  • sprawdzenie
  • przegląd
  • czyszczenie
  • wymiana części
  • oraz wiele innych – aplikacja nie ogranicza typów wykonywanych działań.
  • Analizy MSA i SPC

Zdjęcie przedstawiające główne funkcjonalności Neogage

Często samo wykonanie kalibracji sprzętu kontrolno-pomiarowego nie jest wystarczające w kontekście współczesnych wymagań jakościowych. Warto rozważyć również uzupełnienie okresowych sprawdzeń czy wzorcowań o Analizę zdolności systemów pomiarowych MSA (Measurement System Analysis). Dzięki niej możemy ocenić czy dany system pomiarowy jest zdolny do wykonania określonego zadania pomiarowego. W takim wypadku, uwzględnia się mierzoną właściwość, czynniki środowiskowe (np. wilgoć czy temperatura), procedurę pomiaru oraz umiejętności operatorów. Ponadto, skutecznym sposobem na zapobieganie niezgodnościom, które mogą pojawić się w procesach jest Statystyczna kontrola procesu SPC – inaczej Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control).Ta metoda umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. W związku z powyższym, aplikacja NEOGAGE wychodzi takim potrzebom naprzeciw i oferuje moduł NEOGAGE Analysis, który umożliwia wdrożenie wyżej wymienionych metod. Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem: https://neogage.com/neogage-analysis/

Youtube video