NEOGAGE wersja 2.2.2


29 grudnia, 2020

Blog Image Header

Nasza nowa wersja oprogramowania NEOGAGE 2.2.2 zawiera modyfikacje zarówno w obszarze modułu Machine Control, jak i w module Metrology.

Do najnowszych funkcjonalności zaliczają się:

  • Konfiguracja adresów mailowych, które będą otrzymywać kopię powiadomień dotyczących zgłoszeń/zleceń na maszynie.
  • Dodanie wydruku karty maszyny oraz osoby kontaktowej do zlecenia mailowego wysyłanego do kontrahenta.
  • Rozszerzenie pulpitu głównego, w którego skład wchodzi zamieszczenie wykresu z informacją o liczbie przyrządów/maszyn o odpowiednich statusach.
  • Możliwość dołączania załącznika do zgłoszenia.
  • Dodanie modułu „Dokumenty – maszyny”, który będzie umożliwiał tworzenie ewidencji dokumentów powiązanych z kartą maszyny i zleceniem oraz działaniem wykonywanym na maszynie.

System zawiera obecnie funkcjonalność tworzenia ewidencji dokumentów ogólnych (niepowiązanych z przyrządem/maszyną), których rejestr znajdować się będzie w module „Dokumenty – ogólne”.