NEOGAGE wersja 2.2.0


29 października, 2020

Blog Image Header

Najnowsza wersja systemu wprowadza nowe rozszerzenie – moduł do ewidencji maszyn i awarii. Moduł pozwala na rejestrowanie kart maszyn w dedykowanej ewidencji, tworzenie zgłoszeń awarii oraz przekształcanie ich do postaci zleceń wewnętrznych bądź wykonywanych przez zewnętrznego kontrahenta. Rozszerzenie zawiera również statystykę terminowości wykonywania działań na maszynach oraz statystkę przedstawiającą czas awarii maszyn. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego przedstawiającego wymienione funkcjonalności.

Aktualna wersja aplikacji udostępnia również:

  • Dodatkowe wykresy w analizie GR&R modułu MSA,
  • Wydruk wykonanej akcji przepływu,
  • Import z pliku xls wartości wzorcowych podczas wykonywania badania,
  • Wprowadzanie innych załączników niż w formacie PDF,
  • Rozszerzenie karty wzorca o wartość błędu stałego oraz wprowadzenie dopuszczalnego błędu kalibracji na wykresie zachowania wzorca w czasie.