NEOGAGE wersja 2.1.4


22 lipca, 2020

Blog Image Header

Wersja NEOGAGE 2.1.4 wprowadza nowe funkcjonalności w obszarze wzorców, a także działań wykonywanych w oparciu o ich wykorzystanie. Aplikacja została zaktualizowana o:

  1. Dodanie pola dotyczącego niepewności pomiarowej w formularzu wykonywania działań.
  2. Uwzględnianie odchyłki wzorca w odpowiednich punktach kontrolnych podczas przeprowadzania badania.
  3. Wprowadzenie wykresu zachowania wzorca w czasie w odniesieniu od wybranej kalibracji.

Ponadto system obecnie pozwala na tworzenie i zapisywanie szablonów etykiet QR i wywoływanie odpowiedniego wzoru wydruku dla danej karty sprzętu kontrolno-pomiarowego.