NEOGAGE wersja 2.1.0


20 kwietnia, 2020

Blog Image Header

Najnowsza wersja oprogramowania NEOGAGE zawiera:

  1. Mechanizm zatwierdzania wyników wykonanych działań. Użytkownik ma możliwość włączenia mechanizmu zatwierdzania działań na jednym bądź dwóch poziomach 1. zatwierdzenia. Aplikacja umożliwia oznaczenie wybranych przyrządów, których wyniki badań muszą zostać zatwierdzone przez jednego bądź dwóch użytkowników 1. należących do odpowiednich grup pracowników.
  2. Zarządzanie widocznością przyrządów względem grupy pracowników odpowiedzialnych za daną lokalizację. Użytkownik systemu z odpowiednimi uprawnieniami ma 1. możliwość łączenia pracowników w grupy i ustanawiania ich jako odpowiedzialnych za dany obszar (miejsce). Do takiej grupy pracowników mogą być następnie 1. wysyłane powiadomienia mailowe (automatycznie lub ręcznie) z listą przyrządów, którym kończy się ważność.
  3. Ograniczenie widoczności przyrządów według stanowiska pełnionego w organizacji. Każdy użytkownik w systemie posiada swój zestaw uprawnień nazywany w systemie rolą. Zwykle odpowiada to pełnionej funkcji w organizacji (np. Kierownik Laboratorium itp.) W najnowszej wersji aplikacji użytkownik z odpowiednimi uprawnieniem może zdefiniować, jakie role będą widziały daną kartę przyrządów.

Funkcjonalności wymienione w pkt 2 i 3 wchodzą w skład modułu opcjonalnego dostępnego za dodatkową opłatą. Moduł ten może być szczególnie przydatny w firmach posiadających kilka wewnętrznych jednostek sprawdzających przyrządy, jak również wiele niezależnych wydziałów pracujących na tej samej bazie przyrządów.

Oprócz wyżej wymienionych funkcjonalności, w ostatnim czasie do aplikacji NEOGAGE została dodana możliwość zintegrowana systemu logowania z Active Directory klienta.

Jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć funkcjonalność systemu „na żywo”, chętnie zorganizujemy prezentację online bądź udostępnimy wersję demonstracyjną oprogramowania NEOGAGE. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie www.