NEOGAGE Analysis - Aplikacja do SPC


30 sierpnia, 2019

Blog Image Header

Kolejna wersja oprogramowania NEOGAGE wprowadza nowy, opcjonalny moduł przeznaczony do obsługi przepływów związanych z automatami wydającymi. Rozszerzenie automatycznie rejestruje przepływy związane z takimi szafami w osobnej sekcji. Aktualizacja systemu pozwala użytkownikom na tworzenie miejsc rozszerzonych, które posiadają wewnętrzną strukturę poziomową, a także na grupowanie przyrządów znajdujących się w jednym zestawie za pomocą tagów i wykonywania na nich operacji zbiorczych. Nowa wersja NEOGAGE zawiera komunikaty ostrzegające przed wyborem nieważnego lub niespełniającego wymagań wzorca czy przyrządu w sprawdzanej charakterystyce. Formularz wykonywania działań został dodatkowo rozszerzony o pola dotyczące warunków środowiskowych.