NEOGAGE Analysis - Aplikacja do SPC


15 listopada, 2019

Blog Image Header

W ostatnim czasie do aplikacji NEOGAGE Analysis został dodany moduł pozwalający na przeprowadzanie statystycznej kontroli procesu (SPC). System umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. Analiza poziomu stabilności procesu przeprowadzana jest za pomocą czterech narzędzi:

  • histogramu,
  • diagramu Pareto,
  • karty kontrolnej,
  • diagramu przebiegu procesu.

Zachowywanie powtarzalności procesu przyczynia się do utrzymania wysokiej jakości produktów. SPC pozwala na dostrzeżenie zachodzących zmian i zareagowanie przed pojawieniem się niezgodnych produktów.