NEOGAGE Analysis - aplikacja do analiz MSA


12 lipca, 2019

Blog Image Header

Firma NEOGAGE od początku swojego istnienia stawia sobie za cel ułatwienie zarządzania oraz kontrolowania systemu pomiarowego w firmach produkcyjnych oraz laboratoriach pomiarowych. Z tego powodu powstał NEOGAGE Analysis – rozszerzenie zawierające zbiór analiz MSA umożliwiających weryfikację oraz poprawę systemów pomiarowych.

Aplikacja umożliwia badanie zdolności systemu i procesu pomiarowego przy pomocy trzech analiz. Pierwszą z nich jest analiza Cgk, która pozwala ocenić zdolność urządzenia kontrolnego do badania wybranej charakterystyki. Program oblicza współczynniki CG i CGK oraz podaje wartości parametru odchylenia systematycznego, a także przeprowadza ocenę rozdzielczości. Jej celem jest sprawdzenie możliwości wykorzystania nowego lub istniejącego już przyrządu pomiarowego do produkcji. Tę analizę można wykorzystać również do rutynowego nadzoru.

Kolejną z nich jest procedura nazywana GR&R. Polega ona na wyznaczeniu wskaźników powtarzalności i odtwarzalności z uwzględnieniem wpływu użytkownika. Ostatnia metoda, która znajduje się z systemie NEOGAGE Analysis to ocena systemów pomiarowych dla atrybutów według wartości współczynnika efektywności systemu pomiarowego, prawdopodobieństwa alarmu oraz pomyłki. Dodatkowo program oblicza współczynnik kappa przedstawiający zgodność oceny operatorów pomiędzy sobą oraz w porównaniu do decyzji lidera danej analizy.

NEOGAGE Analysis dostępny jest poprzez rozszerzenie istniejącej od wielu lat na rynku aplikacji NEOGAGE do ewidencji i zarządzania wyposażeniem pomiarowym lub jako oddzielny system do analiz MSA. Korzystanie z systemu jest możliwe poprzez zakup licencji lub rocznej subskrypcji. Zapraszamy do kontaktu oraz darmowego przetestowania aplikacji. Podczas całego procesu służymy fachowym wsparciem.