Jak zminimalizowac koszty produkcji?


3 marca, 2022

Blog Image Header

Obecnie, wiele przedsiębiorców szuka sposobów jak skutecznie obniżyć koszty produkcji w swoich zakładach. Nie da się ukryć, że optymalnym rozwiązaniem jest takie, które jednocześnie zachowuje odpowiedni poziom jakości produktów i nie naraża miejsc pracy – a koszty utrzymania pracowników stanowią niewątpliwie znaczną częścią budżetu firmy.

Poniżej znajdziecie 3 sposoby jak skutecznie obniżyć koszty produkcji:

  1. Wdrożenie nowych technologii

    Wiele małych firm w dalszym ciągu zarządza swoją produkcją w przestarzały sposób – za pomocą papierowych dokumentów bądź arkuszy kalkulacyjnych. O ile takie rozwiązania mogą sprawdzić się na początku istnienia firmy, o tyle przy stale rozrastającej się działalności, okazują się niewystarczające. W zamian za to, zalecamy korzystanie z oprogramowania SaaS do zarządzania księgowością, pracownikami czy użytkowanym sprzętem. Decydując się na takie rozwiązanie, oszczędzasz czas, obniżasz poziom stresu oraz zyskujesz pełną kontrolę nad bazą danych.

  2. Obniżenie wskaźnika rotacji personelu

    Jak już wspomnieliśmy, duża część budżetu firmy przeznaczona jest na zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Być może to dobry moment, aby upewnić się, że są to dobrze wydawane pieniądze. Wskaźnik rotacji personelu jest ewidentnie powiązanym kosztem związanym z kadrą pracowniczą. Jeśli rotacja pracowników jest duża, może okazać się, że ciągła potrzeba rekrutowania nowych osób do pracy, generuje duże koszty dla firmy. Poszukiwanie nowych pracowników oznacza często konieczność zainwestowania w reklamę bądź skorzystania z usług agencji rekrutacyjnej. Aby tego uniknąć, skonsultuj się ze swoimi pracownikami i poznaj ich perspektywę. Zastanów się czy nie warto byłoby przekwalifikować niektórych z nich do roli bardziej wartościowej? A może lepszą opcją będzie zatrudnienie pracowników na część etatu, na zasadzie „on call” – czyli tylko wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie? Decyzję pozostawiamy Wam.

  3. Redukcja zapasów

    Nie da się zaprzeczyć, że posiadanie dużej ilości zapasów wiąże się z zamrożonym kapitałem. Ponadto, brak rzetelnych informacji o realnym zapotrzebowaniu niesie ze sobą ryzyko wysokiego obłożenia pracowników i konieczności zwiększenia godzin pracy co finalnie skutkuje narażeniem firmy na straty. Często bowiem zakłada się zbyt duże zapotrzebowanie na produkt. W celu redukcji pracy w toku ( ang. work in progress) oraz poziomu zapasów stosowana jest często technika JIT ( just-in-time, z ang. „dokładnie na czas”). Zakłada ona całkowitą eliminację marnotrawstwa, w skutek natychmiastowego dostarczenia każdemu procesowi produkcji elementów, które potrzebne są w wymaganej ilości i danym momencie. Korzyścią z wdrożenia takiego systemu jest fakt, że czas realizacji zostaje zredukowany do minimum, co z kolei przynosi oszczędności wynikające z redukcji zapasów