Co nowego w NEOGAGE?


29 stycznia, 2019

Blog Image Header

Z nowym rokiem NEOGAGE udostępnił dodatkowe funkcje aplikacji w postaci m.in. konfiguratora kodów QR. Funkcjonalność ta pozwala na edycję wyglądu i zawartości etykiet QR generowanych z aplikacji w celu oznaczenia przyrządów pomiarowych.

Aktualna wersja aplikacji rozszerza także możliwości konfiguracyjne automatycznych powiadomień. Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik NEOGAGE może wskazać, na ile dni przed planowaną datą działania system wyśle powiadomienie do osoby odpowiedzialnej za przyrząd. Dzięki temu można dodatkowo zmniejszyć prawdopodobieństwo używania przyrządu bez aktualnych badań.


Zapraszamy do kontaktu i wypróbowania NEOGAGE.