Produkt

NEOGAGE

MACHINE CONTROL

Kontroluj czas pracy i postoju maszyn.

Korzyści z zastosowania systemu

Kontroluj czas pracy i postoju maszyn
Produkt NEOGAGE Machine Control pozwala na rejestrowanie kart maszyn w dedykowanej ewidencji, tworzenie zgłoszeń awarii oraz przekształcanie ich do postaci zleceń wewnętrznych bądź wykonywanych przez zewnętrznego kontrahenta. Moduł zawiera dodatkowo statystykę terminowości wykonywania działań na maszynach oraz statystkę przedstawiającą czas awarii maszyn.

Pakiety

NEOGAGE Machine Control

Opis Free Basic Standard Premium
Ewidencja kart maszyn positive positive positive positive
Dodawanie zgłoszeń positive positive positive positive
Procesowanie zleceń/napraw positive positive positive positive
Planowanie i rejestrowanie przeglądów okresowych positive positive positive positive
Zarządzanie kartami kontrolnymi positive positive positive positive
Automatyczne przypomnienia positive positive positive positive
Zarządzanie dokumentami positive positive positive positive
Zarządzanie pracownikami i kontrahentami positive positive positive positive
Zarządzanie miejscami positive positive positive positive
Statystyka awaryjności maszyn positive positive positive positive
Max liczba maszyn 10 100 300 BEZ LIMITU
Max liczba użytkowników 1 5 10 BEZ LIMITU
Okres przechowywania danych historycznych BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU
Pakiet Multisite negative negative negative OPCJA
Pakiet dodatkowych użytkowników - 5szt. negative OPCJA OPCJA negative
Pakiet dodatkowych maszyn - 100szt. negative OPCJA OPCJA negative

Jesteś zainteresowany? Potrzebujesz więcej informacji? Poproś o ofertę bądź zamów bezpłatną wersję produktu.