Produkt

NEOGAGE

Analysis

Zawiera zbiór analiz MSA umożliwiający weryfikację oraz poprawę systemów pomiarowych, a także Statystyczną kontrolę procesu (SPC).

Korzyści z zastosowania systemu

Moduł analiz MSA – Measurement Systems Analysis

Rozszerzenie zawiera zbiór narzędzi umożliwiających weryfikacje oraz poprawę systemów pomiarowych. Moduł umożliwia badanie zdolności systemu i procesu pomiarowego przy pomocy trzech analiz:
  • – Analiza Cgk,
  • – Analiza GR&R,
  • – Analiza Atrybutowa.

Moduł SPC – Statystyczna Kontrola Procesu

Rozszerzenie umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. Analiza poziomu stabilności procesu przeprowadzana jest za pomocą czterech narzędzi:
  • – histogramu,
  • – diagramu Pareto,
  • – karty kontrolnej,
  • – diagramu przebiegu procesu.

Pakiety

NEOGAGE Analysis

Opis Free Basic Standard Premium
Zarządzanie narzędziami positive positive positive positive
Zarządzanie dokumentami positive positive positive positive
Zarządzanie pracownikami i kontrahentami positive positive positive positive
Zarządzanie miejscami positive positive positive positive
Moduł analiz MSA (Cgk, GR&R, Atrybutowa) positive positive positive positive
Moduł statystycznej kontroli procesu - SPC positive positive positive positive
Max liczba użytkowników 1 5 10 BEZ LIMITU
Max liczba przyrządów 50 50 50 50
Okres przechowywania danych historycznych 30 DNI BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU
Pakiet Multisite negative negative negative OPCJA
Pakiet dodatkowych użytkowników - 5szt. negative OPCJA OPCJA negative

Jesteś zainteresowany? Potrzebujesz więcej informacji? Poproś o ofertę bądź zamów bezpłatną wersję produktu.