Licencjonowanie


Opracowane przez nas rozwiązania pozwolą na wydajne zarządzanie wyposażeniem niezależnie od wielkości Twojej firmy.

Blog hero background
OpisFreeBasicStandardPremium

Zarządzanie przyrządami

donedonedonedone

Zarządzanie dokumentami

donedonedonedone

Zarządzanie pracownikami i kontrahentami

donedonedonedone

Zarządzanie miejscami

donedonedonedone

Zarządzanie instrukcjami

donedonedonedone

Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami

donedonedonedone

Działania i przypomnienia

donedonedonedone

Zarządzanie harmonogramem działań

donedonedonedone

Zarządzanie przepływem przyrządów (opcja potwierdzania przepływów poprzez RFID)

donedonedonedone

Statystyki i raporty

donedonedonedone

Etykiety kalibracyjne z kodami QR

donedonedonedone

Monitorowanie aktywności użytkowników

donecloseclosedone

Max liczba użytkowników

1510BEZ LIMITU

Max liczba przyrządów

502501000BEZ LIMITU

Okres przechowywania danych historycznych

BEZ LIMITUBEZ LIMITUBEZ LIMITUBEZ LIMITU

Moduł RFID

donecloseOPCJAOPCJA

Moduł zaawansowanych uprawnień widoczności przyrządów

closeOPCJAOPCJAOPCJA

Moduł zleceń

closeOPCJAOPCJAOPCJA

Moduł analiz MSA (Cgk, GR&R, Atrybutowa)

OPCJAOPCJAOPCJAOPCJA

Moduł statystycznej kontroli procesu - SPC

OPCJAOPCJAOPCJAOPCJA
OpisFreeBasicStandardPremium

Zarządzanie narzędziami

donedonedonedone

Zarządzanie dokumentami

donedonedonedone

Zarządzanie pracownikami i kontrahentami

donedonedonedone

Zarządzanie miejscami

donedonedonedone

Moduł analiz MSA (Cgk, GR&R, Atrybutowa)

donedonedonedone

Moduł statystycznej kontroli procesu – SPC

donedonedonedone

Max liczba użytkowników

1510BEZ LIMITU

Max liczba przyrządów

50505050

Okres przechowywania danych historycznych

30 DNIBEZ LIMITUBEZ LIMITUBEZ LIMITU
OpisFreeBasicStandardPremium

Ewidencja kart maszyn

donedonedonedone

Dodawanie zgłoszeń

donedonedonedone

Procesowanie zleceń/napraw

donedonedonedone

Planowanie i rejestrowanie przeglądów okresowych

donedonedonedone

Zarządzanie kartami kontrolnymi

donedonedonedone

Zarządzanie harmonogramem działań

donedonedonedone

Automatyczne przypomnienia

donedonedonedone

Zarządzanie dokumentami

donedonedonedone

Zarządzanie pracownikami i kontrahentami

donedonedonedone

Zarządzanie miejscami

donedonedonedone

Statystyka awaryjności maszyn

donedonedonedone

Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami

donedonedonedone

Etykiety z kodami QR

donedonedonedone

Max liczba użytkowników

1510BEZ LIMITU

Max liczba maszyn

10100300BEZ LIMITU

Okres przechowywania danych historycznych

BEZ LIMITUBEZ LIMITUBEZ LIMITUBEZ LIMITU

Magazyn Części Zamiennych

OPCJAOPCJAOPCJAOPCJA
OpisFreeBasicStandardPremium

Zarządzanie kartotekami narzędzi

donedonedonedone

Zarządzanie dokumentami

donedonedonedone

Zarządzanie pracownikami i kontrahentami

donedonedonedone

Zarządzanie miejscami

donedonedonedone

Zarządzanie magazynami

donedonedonedone

Zarządzanie przepływem narzędzi

donedonedonedone

Możliwość zatwierdzania przepływów za pomocą RFID

donedonedonedone

Statystyki i raporty

donedonedonedone

Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami

donedonedonedone

Monitorowanie aktywności użytkowników

donecloseclosedone

Max liczba użytkowników

1510BEZ LIMITU

Max liczba kartotek narzędzi

505002000BEZ LIMITU

Okres przechowywania danych historycznych

BEZ LIMITUBEZ LIMITUBEZ LIMITUBEZ LIMITU
OpisFreeBasicStandardPremium

Wersja mobilna i desktopowa

donedonedonedone

Zarządzanie kartami wyrobów

donedonedonedone

Zarządzanie kartami kontrolnymi

donedonedonedone

Zarządzanie sprawdzeniami

donedonedonedone

Zarządzanie pracownikami i kontrahentami

donedonedonedone

Zarządzanie miejscami

donedonedonedone

Statystyki i raporty

donedonedonedone

Max liczba użytkowników

1510BEZ LIMITU

Max liczba kart wyrobów

550200BEZ LIMITU

Max liczba kontroli na rok

100500010000BEZ LIMITU

Okres przechowywania danych historycznych

BEZ LIMITU(*)BEZ LIMITUBEZ LIMITUBEZ LIMITU
OpisFreeBasicStandardPremium

Pakiet dodatkowych użytkowników – 5szt.

closeOPCJAOPCJAclose

Pakiet dodatkowych przyrządów – 500szt.

closeOPCJAOPCJAclose

Pakiet dodatkowych maszyn – 100szt.

closeOPCJAOPCJAclose

Pakiet dodatkowych narzędzi- 500 szt.

closeOPCJAOPCJAclose

Pakiet Multisite

closeclosecloseOPCJA