Blog

Nasza firma będzie jednym z wystawców podczas Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii. Targi odbędą się w dniach 2-4 października 2018r w Sosnowcu. Z tej okazji gorąco zapraszamy Państwa na to wyjątkowe wydarzenie i do odwiedzenia naszego stoiska w pawilonie B.

UWAGA: Jako wystawca dysponujemy zaproszeniami dla naszych gości umożliwiającymi darmowe wejście na teren targów. Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z...

W obecnym tygodniu udostępniliśmy kolejną wersję NEOGAGE, w której dodana została możliwość tworzenia zestawów przyrządów i zbiorczego zarządzania nimi w zakresie wykonywania akcji przepływu np. przyjęcie, wydanie oraz zmian statusów i stanów technicznych. Dzięki modyfikacji użytkownik może grupować przyrządy w zestawy i np. jedną akcją przesunięcia, wydać taki zestaw przyrządów na produkcję - do tej pory konieczne było wykonanie takiej operacji...

W ostatnich dniach udostępniliśmy nową wersję NEOGAGE, w której dodaliśmy nowe funkcjonalności. Wprowadzone przez nas zmiany znacząco rozszerzają dotychczas dostępną funkcjonalność rejestracji wydań i zwrotów przyrządów pomiarowych o możliwość ewidencji i zarządzania wszelkimi akcjami wydania i przyjęcia wewnętrznego oraz wydania i przyjęcia zewnętrznego. W związku z tym, że zakres zmian jest znaczący, zmieniliśmy nazwę modułu „Wypożyczalnia” na...

Dzisiejszym wpisem kończymy cykl, w którym przedstawiłem w jaki sposób aplikacja do zarządzania narzędziami pomiarowymi NEOGAGE pozwala na nowoczesne i wygodne zrealizowanie wymagań normy ISO 9001 i pokrewnych. Oprócz należytego podsumowania przedstawię także najważniejsze korzyści oraz potencjalne przeszkody stojące na drodze do jego wdrożenia.

Podsumowanie

  1. W pierwszej części cyklu wykazaliśmy, że dzięki kompletnej i przemyślanej cyfrowej...

Właśnie udostępniliśmy najnowszą wersję NEOGAGE, w której dodaliśmy m.in.:

- Obsługę RFID – identyfikacja pracownika, jak i narzędzi może odbywać się poprzez odczyt kart / tagów RFID. Jest to rozszerzenie dotychczas funkcjonujących mechanizmów identyfikacji narzędzi opartych o kody QR i kody paskowe. Obsługa RFID w NEOGAGE może być realizowana w oparciu o już funkcjonujące u klienta rozwiązanie lub poprzez dodanie dodatkowych czytników do...

Witam,

W piątej części cyklu artykułów na temat realizacji wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE, zajmiemy się istotnym zagadnieniem jakim jest utrzymywanie zapisów z realizacji tegoż procesu.W piątej części cyklu artykułów na temat realizacji wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE, zajmiemy się istotnym zagadnieniem jakim jest...

Witam,

Czwarta część naszego cyklu poświęcona będzie wszelkim czynnościom związanym z narzędziami pomiarowymi, których wykonywania i rejestracji wymaga od użytkownika norma ISO 9001 w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami.

Cykl życia każdego przyrządu pomiarowego składa się z szeregu operacji zarówno planowanych jak i doraźnych, mających na celu możliwie najdłuższe korzystanie z niego w stanie spełnienia charakterystyk metrologicznych, a...

Witam,

Skuteczne zarządzanie narzędziami pomiarowymi wymaga sprawnego systemu monitorowania aktualnego lub stałego miejsca ich użytkowania oraz użytkowników. Mimo, że norma ISO 9001 nie definiuje tego wymagania wprost, w praktyce jest to kluczowy element naszego procesu. Oto kilka powodów, dla których warto mieć tę kwestię uregulowaną:

  • Panujemy nad wyposażeniem każdego użytkownika narzędzi pomiarowych. Jak powszechnie wiadomo, kontrola jest...

Witam,

W drugiej części cyklu poświęconego realizacji wymagań normy ISO 9001 w obszarze nadzorowania narzędzi pomiarowych na przykładzie aplikacji NEOGAGE zajmiemy się kwestiami etykietowania narzędzi.

1. Identyfikacja statusu i przeznaczenia
Oba wydania normy ISO 9001 w podobny sposób narzucają obowiązek znakowania narzędzi mówiąc, iż wyposażenie pomiarowe stosowane do zapewnienia jakości powinno mieć identyfikację w celu określenia statusu...

Witam!

Rozwijając temat poruszony na metrologia-blog.pl pod tytułem Organizujemy system zarządzania narzędziami pomiarowymi w firmie produkcyjnej w 6 krokach, chciałbym dziś przejść do praktycznej strony zagadnienia, mianowicie przedstawić możliwość realizacji wymagań normy ISO 9001 na przykładzie aplikacji NEOGAGE. Pominę część systemową (procesy, monitorowanie) podpunktu 7.6 (7.1.5 w nowej edycji normy), gdyż ten temat został opisany we...

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine