Blog

Dzisiejszym wpisem kończymy cykl, w którym przedstawiłem w jaki sposób aplikacja do zarządzania narzędziami pomiarowymi NEOGAGE pozwala na nowoczesne i wygodne zrealizowanie wymagań normy ISO 9001 i pokrewnych. Oprócz należytego podsumowania przedstawię także najważniejsze korzyści oraz potencjalne przeszkody stojące na drodze do jego wdrożenia.

Podsumowanie

  1. W pierwszej części cyklu wykazaliśmy, że dzięki kompletnej i przemyślanej cyfrowej...

Właśnie udostępniliśmy najnowszą wersję NEOGAGE, w której dodaliśmy m.in.:

- Obsługę RFID – identyfikacja pracownika, jak i narzędzi może odbywać się poprzez odczyt kart / tagów RFID. Jest to rozszerzenie dotychczas funkcjonujących mechanizmów identyfikacji narzędzi opartych o kody QR i kody paskowe. Obsługa RFID w NEOGAGE może być realizowana w oparciu o już funkcjonujące u klienta rozwiązanie lub poprzez dodanie dodatkowych czytników do...

Witam,

W piątej części cyklu artykułów na temat realizacji wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE, zajmiemy się istotnym zagadnieniem jakim jest utrzymywanie zapisów z realizacji tegoż procesu.W piątej części cyklu artykułów na temat realizacji wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE, zajmiemy się istotnym zagadnieniem jakim jest...

Witam,

Czwarta część naszego cyklu poświęcona będzie wszelkim czynnościom związanym z narzędziami pomiarowymi, których wykonywania i rejestracji wymaga od użytkownika norma ISO 9001 w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami.

Cykl życia każdego przyrządu pomiarowego składa się z szeregu operacji zarówno planowanych jak i doraźnych, mających na celu możliwie najdłuższe korzystanie z niego w stanie spełnienia charakterystyk metrologicznych, a...

Witam,

Skuteczne zarządzanie narzędziami pomiarowymi wymaga sprawnego systemu monitorowania aktualnego lub stałego miejsca ich użytkowania oraz użytkowników. Mimo, że norma ISO 9001 nie definiuje tego wymagania wprost, w praktyce jest to kluczowy element naszego procesu. Oto kilka powodów, dla których warto mieć tę kwestię uregulowaną:

  • Panujemy nad wyposażeniem każdego użytkownika narzędzi pomiarowych. Jak powszechnie wiadomo, kontrola jest...

Witam,

W drugiej części cyklu poświęconego realizacji wymagań normy ISO 9001 w obszarze nadzorowania narzędzi pomiarowych na przykładzie aplikacji NEOGAGE zajmiemy się kwestiami etykietowania narzędzi.

1. Identyfikacja statusu i przeznaczenia
Oba wydania normy ISO 9001 w podobny sposób narzucają obowiązek znakowania narzędzi mówiąc, iż wyposażenie pomiarowe stosowane do zapewnienia jakości powinno mieć identyfikację w celu określenia statusu...

Witam!

Rozwijając temat poruszony na metrologia-blog.pl pod tytułem Organizujemy system zarządzania narzędziami pomiarowymi w firmie produkcyjnej w 6 krokach, chciałbym dziś przejść do praktycznej strony zagadnienia, mianowicie przedstawić możliwość realizacji wymagań normy ISO 9001 na przykładzie aplikacji NEOGAGE. Pominę część systemową (procesy, monitorowanie) podpunktu 7.6 (7.1.5 w nowej edycji normy), gdyż ten temat został opisany we...

Zachęcamy do przeczytania artykułu poświęconego aplikacji NEOGAGE w najnowszym Miesięczniku „Mechanik” – numer 05/06/2017.

Szanowni Państwo,


z przyjemnością informujemy o ważnych zmianach dotyczących NEOGAGE.
W celu zapewnienia naszym Klientom najwyższego standardu usług oraz stałego rozwoju aplikacji NEOGAGE, postanowiliśmy utworzyć spółkę NeoGage Sp. z o.o. Spółka ta jest w chwili obecnej jedynym właścicielem aplikacji NEOGAGE uprawnionym do jej rozwoju, sprzedaży oraz serwisowania. Wprowadzone zmiany pozwolą nam dostarczyć Państwu jeszcze lepszy produkt, który...

Z nieskrywaną dumą informujemy o przyznaniu wyjątkowej nagrody dla naszego produktu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 listopada 2016 roku w Rezydencji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Belweder Klonowa.

Cieszymy się, że promowana przez nas wizja nowoczesnego systemu do zarządzania narzędziami spotkała się z uznaniem i wyróżnieniem w kategorii Aplikacje IT dla firm i instytucji. Tym samym znaleźliśmy się w gronie...

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
NeoGage Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

NeoGage Sp. z o.o., NIP: 8133742667, KRS: 0000671378, Regon: 366932409, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakł. 10 000 zł.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  NeoGage Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine