Najnowsza wersja oprogramowania NEOGAGE zawiera:

1. Mechanizm zatwierdzania wyników wykonanych działań.
Użytkownik ma możliwość włączenia mechanizmu zatwierdzania działań na jednym bądź dwóch poziomach zatwierdzenia. Aplikacja umożliwia oznaczenie wybranych przyrządów, których wyniki badań muszą zostać zatwierdzone przez jednego bądź dwóch użytkowników należących do odpowiednich grup pracowników.

2. Zarządzanie widocznością przyrządów względem grupy pracowników odpowiedzialnych za daną
lokalizację.

Użytkownik systemu z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość łączenia pracowników w grupy i ustanawiania ich jako odpowiedzialnych za dany obszar (miejsce). Do takiej grupy pracowników mogą być następnie wysyłane powiadomienia mailowe (automatycznie lub ręcznie) z listą przyrządów, którym kończy się ważność.

3. Ograniczenie widoczności przyrządów według stanowiska pełnionego w organizacji.
Każdy użytkownik w systemie posiada swój zestaw uprawnień nazywany w systemie rolą. Zwykle odpowiada to pełnionej funkcji w organizacji (np. Kierownik Laboratorium itp.) W najnowszej wersji aplikacji użytkownik z odpowiednimi uprawnieniem może zdefiniować, jakie role będą widziały daną kartę przyrządów.


Funkcjonalności wymienione w pkt 2 i 3 wchodzą w skład modułu opcjonalnego dostępnego za dodatkową opłatą. Moduł ten może być szczególnie przydatny w firmach posiadających kilka wewnętrznych jednostek sprawdzających przyrządy, jak również wiele niezależnych wydziałów pracujących na tej samej bazie przyrządów.


Oprócz wyżej wymienionych funkcjonalności, w ostatnim czasie do aplikacji NEOGAGE została dodana możliwość zintegrowana systemu logowania z Active Directory klienta.


Jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć funkcjonalność systemu „na żywo”, chętnie zorganizujemy prezentację online bądź udostępnimy wersję demonstracyjną oprogramowania NEOGAGE. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie www.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine