Firma NEOGAGE od początku swojego istnienia stawia sobie za cel ułatwienie zarządzania oraz kontrolowania systemu pomiarowego w firmach produkcyjnych oraz laboratoriach pomiarowych. Z tego powodu powstał NEOGAGE Analysis - rozszerzenie zawierające zbiór analiz MSA umożliwiających weryfikację oraz poprawę systemów pomiarowych.

  Aplikacja umożliwia badanie zdolności systemu i procesu pomiarowego przy pomocy trzech analiz. Pierwszą z nich jest analiza Cgk, która pozwala ocenić zdolność urządzenia kontrolnego do badania wybranej charakterystyki. Program oblicza współczynniki CG i CGK oraz podaje wartości parametru odchylenia systematycznego, a także przeprowadza ocenę rozdzielczości. Jej celem jest sprawdzenie możliwości wykorzystania nowego lub istniejącego już przyrządu pomiarowego do produkcji. Tę analizę można wykorzystać również do rutynowego nadzoru.

  Kolejną z nich jest procedura nazywana GR&R. Polega ona na wyznaczeniu wskaźników powtarzalności i odtwarzalności z uwzględnieniem wpływu użytkownika. Ostatnia metoda, która znajduje się z systemie NEOGAGE Analysis to ocena systemów pomiarowych dla atrybutów według wartości współczynnika efektywności systemu pomiarowego, prawdopodobieństwa alarmu oraz pomyłki. Dodatkowo program oblicza współczynnik kappa przedstawiający zgodność oceny operatorów pomiędzy sobą oraz w porównaniu do decyzji lidera danej analizy.

 blog screen cgk

 

 NEOGAGE Analysis dostępny jest poprzez rozszerzenie istniejącej od wielu lat na rynku aplikacji NEOGAGE do ewidencji i zarządzania wyposażeniem pomiarowym lub jako oddzielny system do analiz MSA. Korzystanie z systemu jest możliwe poprzez zakup licencji lub rocznej subskrypcji. Zapraszamy do kontaktu oraz darmowego przetestowania aplikacji. Podczas całego procesu służymy fachowym wsparciem.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine