W ostatnim czasie udostępniliśmy kolejną wersję NEOGAGE, w której pojawiła się nowa odsłona modułu Raporty. Aktualna wersja modułu pozwala użytkownikowi zdefiniować swoje szablony raportów i wywoływać je w dowolnym momencie. Moduł Raportów daje bardzo szerokie możliwości sięgania do danych zapisanych w bazie aplikacji z uwzględnieniem zależności, które ich łączą. Przy odpowiednim ustawieniu filtrów, warunków czy funkcji grupujących, można otrzymać kompleksowe zestawienia i wykorzystać je do lepszego zarządzania wyposażeniem pomiarowym. Do dyspozycji są trzy różne formaty prezentacji raportów: tabela, wykres słupkowy oraz wykres kołowy.

W nowej wersji aplikacji wprowadzono również, możliwość zmiany nazwy niektórych pól, co pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie NEOGAGE do specyficznych wymagań klienta.

Nasz zespół pracuje nad kolejnymi zmianami aplikacji NEOGAGE zwiększającymi funkcjonalność poszczególnych modułów. Będziemy o nich informować w kolejnych wpisach na blogu.
Zapraszamy do wypróbowania NEOGAGE – chętnie udostępnimy w pełni funkcjonalne, dedykowane środowisko demonstracyjne.

 

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine