W obecnym tygodniu udostępniliśmy kolejną wersję NEOGAGE, w której dodana została możliwość tworzenia zestawów przyrządów i zbiorczego zarządzania nimi w zakresie wykonywania akcji przepływu np. przyjęcie, wydanie oraz zmian statusów i stanów technicznych. Dzięki modyfikacji użytkownik może grupować przyrządy w zestawy i np. jedną akcją przesunięcia, wydać taki zestaw przyrządów na produkcję - do tej pory konieczne było wykonanie takiej operacji dla każdego przyrządu oddzielnie. Wprowadzone zmiany dodatkowo dają możliwość grupowej zmiany dwóch ważnych cech przyrządów pomiarowych należących do zestawu tj. statusu np. w użyciu, zapas oraz stanu technicznego np. dobry, uszkodzony.

W udostępnionej wersji aplikacji w formularzach tworzenia karty przyrządu, miejsca i instrukcji wzorcowania wewnętrznego, zniesiono konieczność wypełnienia niektórych pól, co jeszcze bardziej przyśpieszy wykonanie tych operacji.  

Nasz zespół pracuje nad kolejnymi zmianami aplikacji NEOGAGE zwiększającymi funkcjonalność poszczególnych modułów. Będziemy o nich informować w następnych wpisach na blogu.

Zapraszamy do wypróbowania NEOGAGE – chętnie udostępnimy w pełni funkcjonalne, dedykowane środowisko demonstracyjne.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine