W ostatnich dniach udostępniliśmy nową wersję NEOGAGE, w której dodaliśmy nowe funkcjonalności. Wprowadzone przez nas zmiany znacząco rozszerzają dotychczas dostępną funkcjonalność rejestracji wydań i zwrotów przyrządów pomiarowych o możliwość ewidencji i zarządzania wszelkimi akcjami wydania i przyjęcia wewnętrznego oraz wydania i przyjęcia zewnętrznego. W związku z tym, że zakres zmian jest znaczący, zmieniliśmy nazwę modułu „Wypożyczalnia” na „Przepływ przyrządów”.

Nowe funkcjonalności pozwalają użytkownikowi dodawać i rejestrować dowolne akcje przepływu przyrządu między miejscami i ich użytkownikami, dodatkowo rejestrując zmiany ich statusów i stanów technicznych.

Do widoku karty przyrządu dodaliśmy okno z historią wszystkich akcji przepływu, co daje użytkownikowi możliwość szybkiego i wygodnego śledzenia całej ścieżki przemieszczania przyrządu w firmie.

Aktualizacja wprowadziła także rozszerzenie zakresu rejestracji historii zdarzeń w aplikacji. Od tej pory użytkownik może sprawdzić jaka była wartość pola przed i po z mianie w rekordach opisujących miejsca i użytkowników przyrządów.

Wkrótce będą pojawiać się kolejne nowe funkcjonalności w aplikacji NEOGAGE. Będziemy o tym informować w kolejnych wpisach.

Zapraszamy do wypróbowania NEOGAGE – chętnie udostępnimy w pełni funkcjonalne, dedykowane środowisko demonstracyjne.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine