Właśnie udostępniliśmy najnowszą wersję NEOGAGE, w której dodaliśmy m.in.:

- Obsługę RFID – identyfikacja pracownika, jak i narzędzi może odbywać się poprzez odczyt kart / tagów RFID. Jest to rozszerzenie dotychczas funkcjonujących mechanizmów identyfikacji narzędzi opartych o kody QR i kody paskowe. Obsługa RFID w NEOGAGE może być realizowana w oparciu o już funkcjonujące u klienta rozwiązanie lub poprzez dodanie dodatkowych czytników do wybranych stanowisk obsługi.

- Wycofywanie przyrządów - dotychczas przyrządy były usuwane, obecnie cała historia przyrządu jest archiwizowana z możliwością jej przeglądania on-line.

- Możliwość definiowania własnych nagłówków (nazwa klienta, własne logo) w generowanych raportach zawierających zestawienia przyrządów, kosztów, miejsc, użytkowników, wypożyczeń, itp.

- Usprawnienie automatycznych obliczeń odchyłek.

- Skróty do szybkiego tworzenia rekordów w widokach aplikacji.

 

Zachęcamy do wypróbowania NEOGAGE – chętnie udostępnimy w pełni funkcjonalne, dedykowane środowisko demonstracyjne.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine