Witam,

Skuteczne zarządzanie narzędziami pomiarowymi wymaga sprawnego systemu monitorowania aktualnego lub stałego miejsca ich użytkowania oraz użytkowników. Mimo, że norma ISO 9001 nie definiuje tego wymagania wprost, w praktyce jest to kluczowy element naszego procesu. Oto kilka powodów, dla których warto mieć tę kwestię uregulowaną:

  • Panujemy nad wyposażeniem każdego użytkownika narzędzi pomiarowych. Jak powszechnie wiadomo, kontrola jest najwyższym wyrazem zaufania i to właśnie dzięki przypisaniu i okresowej weryfikacji stanu technicznego wzrasta nasza pewność co do właściwego traktowania narzędzi przekazanych do użytkowania. W dłuższej perspektywie pozwala nam to ograniczać koszty wymiany narzędzi.
  • Potrafimy zidentyfikować pochodzenie tajemniczo odnalezionego na produkcji w trakcie audytu narzędzia.
  • Zapewniamy wyposażenie pomiarowe jako niezbędne zasoby do realizacji procesów pomiarowych (które należy traktować w tym przypadku podobnie jak miejsca użytkowania), a o tym ISO 9001 mówi już wyraźnie.
  • W przypadku występowania wielu narzędzi oraz wydawania ich na zasadzie wypożyczania, panowanie nad tym procesem bez sprawnego narzędzia rejestrującego wszystkie operacje jest w zasadzie niewykonalne.
  • Znacznie łatwiej przychodzi nam gromadzenie narzędzi z danego obszaru czy wydziału na potrzeby okresowego przeglądu czy wysyłki do wzorcowania.

Spotykamy kilka podejść do kwestii przynależności narzędzi pomiarowych. Mogą być one na stałe przypisane do miejsca (wydziału, a dalej procesu pomiarowego) lub pracownika. Sytuacja taka ma najczęściej miejsce w niewielkich zakładach i jej największą zaletą jest większa pewność odnośnie właściwego sposobu obchodzenia się z powierzonymi środkami pomiarowymi. W większych zakładach, gdzie występuje znaczne zróżnicowanie procesów i zadań operatorów, narzędzia wypożyczane są na dany okres czasu (bieżące potrzeby w ciągu zmiany bądź na dłuższe okresy).

Aplikacja NEOGAGE umożliwia łatwą realizację nadzorowania miejsc i użytkowników na oba wymienione wyżej sposoby. Po pierwsze, na etapie wprowadzania nowego urządzenia mamy możliwość jego trwałego przypisania. Informacje te widoczne są w sekcjach 3 i 4 karty przyrządu:

2017 07 11 blog 2

Przewagą wprowadzonego w aplikacji systemu jest dynamiczna modyfikacja wskazanych wyżej parametrów w przypadku korzystania z wypożyczalni narzędzi. W nasze ręce oddano niezwykle intuicyjne i skuteczne narzędzie, które pozwala nam na bieżąco monitorować wszelkie ruchy związane z narzędziami oraz w razie potrzeby odnotowywać wszelkie pogorszenia stanu technicznego. Osoby zarządzające docenią zarówno aktualność danych jak i możliwość ograniczenia dzięki nim kosztów (analiza użytkowników czy procesów powodujących najszybsze zużycie narzędzi itp.).

2017 07 11 blog 3 Po każdej operacji zwrotu narzędzia mamy możliwość zmiany statusu i oceny stanu technicznego.

 

Zarówno miejsce (lub proces pomiarowy) jak i użytkownik otrzymują własną kartę, która jest gotowym do wydruku lub eksportu widokiem zawierającym wykaz wszystkich przypisanych urządzeń. Dzięki temu sporządzenie wykazu narzędzi, które chcemy aby pracownik dostarczył nam do weryfikacji zajmuje trzy kliknięcia. I ponownie - szybki wydruk karty pracownika staje się uzupełnieniem "obiegówki", z której pracownik musi rozliczyć się na przykład przed końcem pracy w naszym zakładzie.

2017 07 11 blog 4

Kolejna interesująca funkcjonalność związana bezpośrednio z zapewnieniem zgodności z ISO 9001, dotycząca przestrzegania harmonogramu wzorcowań i sprawdzeń, pozwalająca ograniczyć wpływ czynnika ludzkiego to automatyczne powiadomienia email. Dzięki tej opcji do wskazanych przez nas pracowników rozsyłane są automatyczne maile informujące o zbliżających się działaniach. Administrator aplikacji decyduje o tym kto będzie takie powiadomienie otrzymywał, ma także możliwość powiązania pracownika z wydziałem, z którego powiadomienia będą przesyłane.

Opisane wyżej funkcjonalności w połączeniu z zaawansowanym systemem przypisywania uprawnień użytkownikom aplikacji powodują, że możemy rozpatrywać aplikację NEOGAGE jako uniwersalne narzędzie wspierające zarządzanie wyposażeniem na każdym etapie, niezależnie od sposobu, w jaki nadzorowanie lokalizacji i pracowników realizowane jest obecnie.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
NeoGage Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

NeoGage Sp. z o.o., NIP: 8133742667, KRS: 0000671378, Regon: 366932409, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakł. 10 000 zł.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  NeoGage Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine