Blog

W ostatnim czasie do aplikacji NEOGAGE Analysis został dodany moduł pozwalający na przeprowadzanie statystycznej kontroli procesu (SPC). System umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. Analiza poziomu stabilności procesu przeprowadzana jest za pomocą czterech narzędzi:
- histogramu,
- diagramu Pareto,
- karty kontrolnej,
- diagramu przebiegu procesu.
Zachowywanie powtarzalności...

Kolejna wersja oprogramowania NEOGAGE wprowadza nowy, opcjonalny moduł przeznaczony do obsługi przepływów związanych z automatami wydającymi. Rozszerzenie automatycznie rejestruje przepływy związane z takimi szafami w osobnej sekcji. Aktualizacja systemu pozwala użytkownikom na tworzenie miejsc rozszerzonych, które posiadają wewnętrzną strukturę poziomową, a także na grupowanie przyrządów znajdujących się w jednym zestawie za pomocą tagów i...

  Firma NEOGAGE od początku swojego istnienia stawia sobie za cel ułatwienie zarządzania oraz kontrolowania systemu pomiarowego w firmach produkcyjnych oraz laboratoriach pomiarowych. Z tego powodu powstał NEOGAGE Analysis - rozszerzenie zawierające zbiór analiz MSA umożliwiających weryfikację oraz poprawę systemów pomiarowych.

  Aplikacja umożliwia badanie zdolności systemu i procesu pomiarowego przy pomocy trzech analiz...

Aktualizacja oprogramowania NEOGAGE z dnia 08.05.19 zawiera:

1. Nową funkcjonalność związaną ze „Statusem zamrażającym”. Zdefiniowany status z taką opcją będzie powodował przesuwanie codziennie o 1 dzień planowanej daty kolejnego działania dla przyrządu, który jest nim oznaczony.
Status taki może zostać wykorzystany np. w przypadku, gdy przyrząd ma zrobione sprawdzenie i jest odłożony na zapas w oczekiwaniu na użycie – czas ważności przyrządu...

Nasza firma będzie jednym z wystawców podczas XXVII Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM. Jednego z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo–Wschodniej
Targi odbędą się w dniach 26-28 marca 2019r w Kielcach. Z tej okazji gorąco zapraszamy Państwa na to wyjątkowe wydarzenie i do odwiedzenia naszego stoiska w pawilonie G.

UWAGA: Jako wystawca dysponujemy zaproszeniami dla naszych gości umożliwiającymi darmowe wejście na teren...

Z nowym rokiem NEOGAGE udostępnił dodatkowe funkcje aplikacji w postaci m.in. konfiguratora kodów QR. Funkcjonalność ta pozwala na edycję wyglądu i zawartości etykiet QR generowanych z aplikacji w celu oznaczenia przyrządów pomiarowych.

Aktualna wersja aplikacji rozszerza także możliwości konfiguracyjne automatycznych powiadomień. Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik NEOGAGE może wskazać, na ile dni przed planowaną datą działania...

W ostatnim czasie udostępniliśmy kolejną wersję NEOGAGE, w której pojawiła się nowa odsłona modułu Raporty. Aktualna wersja modułu pozwala użytkownikowi zdefiniować swoje szablony raportów i wywoływać je w dowolnym momencie. Moduł Raportów daje bardzo szerokie możliwości sięgania do danych zapisanych w bazie aplikacji z uwzględnieniem zależności, które ich łączą. Przy odpowiednim ustawieniu filtrów, warunków czy funkcji grupujących, można...

Nasza firma będzie jednym z wystawców podczas Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii. Targi odbędą się w dniach 2-4 października 2018r w Sosnowcu. Z tej okazji gorąco zapraszamy Państwa na to wyjątkowe wydarzenie i do odwiedzenia naszego stoiska w pawilonie B.

UWAGA: Jako wystawca dysponujemy zaproszeniami dla naszych gości umożliwiającymi darmowe wejście na teren targów. Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z...

W obecnym tygodniu udostępniliśmy kolejną wersję NEOGAGE, w której dodana została możliwość tworzenia zestawów przyrządów i zbiorczego zarządzania nimi w zakresie wykonywania akcji przepływu np. przyjęcie, wydanie oraz zmian statusów i stanów technicznych. Dzięki modyfikacji użytkownik może grupować przyrządy w zestawy i np. jedną akcją przesunięcia, wydać taki zestaw przyrządów na produkcję - do tej pory konieczne było wykonanie takiej operacji...

W ostatnich dniach udostępniliśmy nową wersję NEOGAGE, w której dodaliśmy nowe funkcjonalności. Wprowadzone przez nas zmiany znacząco rozszerzają dotychczas dostępną funkcjonalność rejestracji wydań i zwrotów przyrządów pomiarowych o możliwość ewidencji i zarządzania wszelkimi akcjami wydania i przyjęcia wewnętrznego oraz wydania i przyjęcia zewnętrznego. W związku z tym, że zakres zmian jest znaczący, zmieniliśmy nazwę modułu „Wypożyczalnia” na...

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
NeoGage Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

NeoGage Sp. z o.o., NIP: 8133742667, KRS: 0000671378, Regon: 366932409, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakł. 10 000 zł.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  NeoGage Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine