Blog

Najnowsza wersja systemu wprowadza nowe rozszerzenie – moduł do ewidencji maszyn i awarii. Moduł pozwala na rejestrowanie kart maszyn w dedykowanej ewidencji, tworzenie zgłoszeń awarii oraz przekształcanie ich do postaci zleceń wewnętrznych bądź wykonywanych przez zewnętrznego kontrahenta. Rozszerzenie zawiera również statystykę terminowości wykonywania działań na maszynach oraz statystkę przedstawiającą czas awarii maszyn. Zachęcamy do...

Wersja NEOGAGE 2.1.4 wprowadza nowe funkcjonalności w obszarze wzorców, a także działań wykonywanych w oparciu o ich wykorzystanie. Aplikacja została zaktualizowana o:


1. Dodanie pola dotyczącego niepewności pomiarowej w formularzu wykonywania działań.
2. Uwzględnianie odchyłki wzorca w odpowiednich punktach kontrolnych podczas przeprowadzania badania.
3. Wprowadzenie wykresu zachowania wzorca w czasie w odniesieniu od wybranej...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w dniu 13 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia spółek UpWare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UpWare) oraz NeoGage Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej NeoGage).

Połączenie spółek zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych...

Najnowsza wersja oprogramowania NEOGAGE zawiera:

1. Mechanizm zatwierdzania wyników wykonanych działań.
Użytkownik ma możliwość włączenia mechanizmu zatwierdzania działań na jednym bądź dwóch poziomach zatwierdzenia. Aplikacja umożliwia oznaczenie wybranych przyrządów, których wyniki badań muszą zostać zatwierdzone przez jednego bądź dwóch użytkowników należących do odpowiednich grup pracowników.

2. Zarządzanie widocznością przyrządów względem...

W ostatnim czasie do aplikacji NEOGAGE Analysis został dodany moduł pozwalający na przeprowadzanie statystycznej kontroli procesu (SPC). System umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. Analiza poziomu stabilności procesu przeprowadzana jest za pomocą czterech narzędzi:
- histogramu,
- diagramu Pareto,
- karty kontrolnej,
- diagramu przebiegu procesu.
Zachowywanie powtarzalności...

Kolejna wersja oprogramowania NEOGAGE wprowadza nowy, opcjonalny moduł przeznaczony do obsługi przepływów związanych z automatami wydającymi. Rozszerzenie automatycznie rejestruje przepływy związane z takimi szafami w osobnej sekcji. Aktualizacja systemu pozwala użytkownikom na tworzenie miejsc rozszerzonych, które posiadają wewnętrzną strukturę poziomową, a także na grupowanie przyrządów znajdujących się w jednym zestawie za pomocą tagów i...

  Firma NEOGAGE od początku swojego istnienia stawia sobie za cel ułatwienie zarządzania oraz kontrolowania systemu pomiarowego w firmach produkcyjnych oraz laboratoriach pomiarowych. Z tego powodu powstał NEOGAGE Analysis - rozszerzenie zawierające zbiór analiz MSA umożliwiających weryfikację oraz poprawę systemów pomiarowych.

  Aplikacja umożliwia badanie zdolności systemu i procesu pomiarowego przy pomocy trzech analiz...

Aktualizacja oprogramowania NEOGAGE z dnia 08.05.19 zawiera:

1. Nową funkcjonalność związaną ze „Statusem zamrażającym”. Zdefiniowany status z taką opcją będzie powodował przesuwanie codziennie o 1 dzień planowanej daty kolejnego działania dla przyrządu, który jest nim oznaczony.
Status taki może zostać wykorzystany np. w przypadku, gdy przyrząd ma zrobione sprawdzenie i jest odłożony na zapas w oczekiwaniu na użycie – czas ważności przyrządu...

Nasza firma będzie jednym z wystawców podczas XXVII Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM. Jednego z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo–Wschodniej
Targi odbędą się w dniach 26-28 marca 2019r w Kielcach. Z tej okazji gorąco zapraszamy Państwa na to wyjątkowe wydarzenie i do odwiedzenia naszego stoiska w pawilonie G.

UWAGA: Jako wystawca dysponujemy zaproszeniami dla naszych gości umożliwiającymi darmowe wejście na teren...

Z nowym rokiem NEOGAGE udostępnił dodatkowe funkcje aplikacji w postaci m.in. konfiguratora kodów QR. Funkcjonalność ta pozwala na edycję wyglądu i zawartości etykiet QR generowanych z aplikacji w celu oznaczenia przyrządów pomiarowych.

Aktualna wersja aplikacji rozszerza także możliwości konfiguracyjne automatycznych powiadomień. Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik NEOGAGE może wskazać, na ile dni przed planowaną datą działania...

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine