Kinga Szacun

NEOGAGE wersja 2.2.2

NEOGAGE wersja 2.2.2 — Nasza nowa wersja oprogramowania NEOGAGE 2.2.2 zawiera modyfikacje zarówno w obszarze modułu Machine Control, jak i w module Metrology. Do najnowszych funkcjonalności zaliczają się: Konfiguracja adresów mailowych, które będą otrzymywać kopię powiadomień dotyczących zgłoszeń/zleceń na maszynie. Dodanie wydruku karty maszyny oraz osoby kontaktowej do zlecenia mailowego wysyłanego do kontrahenta. Rozszerzenie pulpitu …

NEOGAGE wersja 2.2.2 Read More »

NEOGAGE wersja 2.2.0

NEOGAGE wersja 2.2.0 Najnowsza wersja systemu wprowadza nowe rozszerzenie – moduł do ewidencji maszyn i awarii. Moduł pozwala na rejestrowanie kart maszyn w dedykowanej ewidencji, tworzenie zgłoszeń awarii oraz przekształcanie ich do postaci zleceń wewnętrznych bądź wykonywanych przez zewnętrznego kontrahenta. Rozszerzenie zawiera również statystykę terminowości wykonywania działań na maszynach oraz statystkę przedstawiającą czas awarii maszyn. …

NEOGAGE wersja 2.2.0 Read More »

NEOGAGE wersja 2.1.4

NEOGAGE wersja 2.1.4 — Wersja NEOGAGE 2.1.4 wprowadza nowe funkcjonalności w obszarze wzorców, a także działań wykonywanych w oparciu o ich wykorzystanie. Aplikacja została zaktualizowana o: Dodanie pola dotyczącego niepewności pomiarowej w formularzu wykonywania działań. Uwzględnianie odchyłki wzorca w odpowiednich punktach kontrolnych podczas przeprowadzania badania. Wprowadzenie wykresu zachowania wzorca w czasie w odniesieniu od wybranej …

NEOGAGE wersja 2.1.4 Read More »

Połączenie UpWare Sp.z o.o. i NeoGage Sp. z o.o

Połączenie UpWare Sp.z o.o. i NeoGage Sp. z o.o —Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż w dniu 13 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia spółek UpWare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UpWare) oraz NeoGage Sp. z o.o. z siedzibą …

Połączenie UpWare Sp.z o.o. i NeoGage Sp. z o.o Read More »

NEOGAGE wersja 2.1.0

NEOGAGE wersja 2.1.0 —Najnowsza wersja oprogramowania NEOGAGE zawiera: Mechanizm zatwierdzania wyników wykonanych działań. Użytkownik ma możliwość włączenia mechanizmu zatwierdzania działań na jednym bądź dwóch poziomach zatwierdzenia. Aplikacja umożliwia oznaczenie wybranych przyrządów, których wyniki badań muszą zostać zatwierdzone przez jednego bądź dwóch użytkowników należących do odpowiednich grup pracowników. Zarządzanie widocznością przyrządów względem grupy pracowników odpowiedzialnych za …

NEOGAGE wersja 2.1.0 Read More »

NEOGAGE Analysis- Aplikacja do SPC

NEOGAGE Analysis- Aplikacja do SPC —W ostatnim czasie do aplikacji NEOGAGE Analysis został dodany moduł pozwalający na przeprowadzanie statystycznej kontroli procesu (SPC). System umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. Analiza poziomu stabilności procesu przeprowadzana jest za pomocą czterech narzędzi: histogramu, diagramu Pareto, karty kontrolnej, diagramu przebiegu procesu. …

NEOGAGE Analysis- Aplikacja do SPC Read More »