Normy ISO – wszystko, co musisz wiedzieć

ISO (ang. International Organization of Standardization ) to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która zajmuje się definiowaniem standardów dla usług, produktów oraz systemów zarządzania. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nazwa „ISO” nie wywodzi się z języka angielskiego, a greckiego – od słowa „isos” (równy). Bardzo istotny jest fakt, że organizacja ta nie podlega wpływom rządu czy przedsiębiorców i jest niezależna. 

Normy ISO są dokumentami, opracowywanymi są przez międzynarodowych ekspertów z różnych dziedzin. Mają uniwersalny charakter i mogą być stosowane zarówno przez organizacje i firmy prywatne oraz państwowe. Dokumenty te regulują funkcjonowanie firm na wielu płaszczyznach i zawierają informacje odnośnie różnych aspektów działalności. Zmniejszenie ryzyka, poprawa wydajności pracy czy efektywności to tylko niektóre z korzyści płynących z wdrożenia takich norm w organizacji. 

Obecnie, jednymi z najczęściej wdrażanych norm są te z serii:

– 9000 – określają zasady zarządzania jakością 

– 1400 – dotyczą zarządzania środowiskiem 

– 1800- skupiają się na działaniu systemów bezpieczeństwa i higieny pracy

– 2700 – definiują zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

– 2800 – związane z zarządzaniem ryzykiem 

Norma ISO 9001 jest jednym z najbardziej popularnych standardów, z którym zgodność potwierdzana jest przez zewnętrzne certyfikacje. Ma zastosowanie w każdej organizacji, która chce wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).