Aktualizacja NEOGAGE

Aktualizacja oprogramowania NEOGAGE z dnia 08.05.19 zawiera:

  1. Nową funkcjonalność związaną ze „Statusem zamrażającym”. Zdefiniowany status z taką opcją będzie powodował przesuwanie codziennie o 1 dzień planowanej daty kolejnego działania dla przyrządu, który jest nim oznaczony.
    Status taki może zostać wykorzystany np. w przypadku, gdy przyrząd ma zrobione sprawdzenie i jest odłożony na zapas w oczekiwaniu na użycie – czas ważności przyrządu nie będzie się wtedy zmniejszał.
  2. Nowoczesne i przejrzyste formularze dla modułu działań oraz instrukcji.
  3. Udoskonalenie widoku statystyk informujących o terminowości wykonywanych działań.